Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία: Η Αξία της Αυτογνωσίας και της Ελπίδας, στη σημερινή εποχή