Εκδήλωση για το Μικρασιάτικο Τραγούδι με τον Παναγιώτη Κουνάδη