Πάνω από 10.000 ακίνητα κατέληξαν στα χέρια του Δημοσίου το 2016