Σπ. Καβακόπουλος: Περνά στα ψιλά – χρήματα που εξαερώνονται…