Ο γ.γ. ΥΠΕΣ, Κ. Πουλάκης για την Απλή Αναλογική στις Δημοτικές Εκλογές