«ΘΕΜΑΤΙΚΟ»: Σήμερα η Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επιλογή Σπουδών και Επαγγέλματος