Καλοκαιρινές θερμοκρασίες με απογευματινά μπουρίνια – Αναλυτική πρόγνωση για την Αττική