Τέλη κυκλοφορίας: Νέες οδηγίες για όσους παρέδωσαν πινακίδες