Πρόταση της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων