Σπ. Καβακόπουλος: Υπάρχει πιο όμορφο στολίδι για τους γιους από τη δόξα των γονιών τους;