Η Μύρτω γύρισε σπίτι και συνεχίζει τον αγώνα (εικόνα)