Καταλήψεις και αποκλεισμοί Δημαρχείων και Δημοτικών κτιρίων την Τρίτη