Μητροπολίτης Γαβριήλ: Ομιλητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών