Αναδρομικές εισφορές έως και 3.200 ευρώ για δικηγόρους, γιατρούς, αγρότες