Στοιχεία ΕΦΚΑ: 1 στους 3 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα παίρνει 394 ευρώ το μήνα!