Ο Πολυνίκης έχει το όνομα, αλλά η ΦΕΑ είχε τη χάρη…