Κίνητρα για μείωση δημοτικών τελών – Τι αλλάζει στην αποκομιδή απορριμμάτων