Δ. Γιαννακάκη: Έχει η πολιτεία θέση στην κοινωνία;