ΠΕΡΑΝ: Δημητριανάκης, Κουτουλάκης, Κατσιγιάννη, Παραδοσιακά