Φιλοσοφία και Πολιτική: Διάλεξη με τον Ευτύχη Μπιτσάκη