ΣΟΝΦ: Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στολίζουμε το δέντρο μας