20 χρόνια «ήλιος» γεμάτα Χαμόγελο, Φροντίδα, Δημιουργία, Αγκαλιά