Αλ. Γούλας: Τα νεανικά όνειρα και οι σκληρές αλήθειες