Τ. Κωνσταντινίδης: Το δύσκολο είναι να χτίζεις, όχι να γκρεμίζεις…