Η εκδήλωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων με θέμα: «Ξεκλειδώνοντας τη μουσική στα παιδιά με ειδικές ικανότητες» (εικόνες)