Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ: «Σύγχρονος τρόπος ζωής και υγεία των γυναικών» στο ΠΠΙΕΔ