Νέες ταυτότητες: «Θέμα ημερών, και όχι εβδομάδων» η προκήρυξη έκδοσης