ΣΟΚ: Παγίδα τεκμηρίων εκτοξεύει τον φόρο για χιλιάδες φοιτητές