Ϛίγμα Σάββατο 12 Μαΐου στο Γυάλινο Up Stage (βίντεο)