ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς μετρό τη Δευτέρα – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες