ΦΕΑ: Ανανεώσεις… και διακρίσεις για τα αγωνιστικά τμήματα υποδομής