Παπαδημητροπούλου-Κούκος με συμμετοχή έργου Χ.Κανάκη στο Ωδείο Φ.Νάκας