Υπό κράτηση Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος για τα απορρίμματα στην Κέρκυρα