Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας – Νέα Φιλαδέλφεια: Νέες επιτυχημένες δράσεις