Μουσικό Παράθυρο: Συναυλία «Μετανάστευση στη Μουσική…»