Πολιτιστική Αναγέννηση: Εκδήλωση στο Π.Π.Ι.Ε.Δ με θέμα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ»