Η ιταλική κρίση εκτινάσσει στα ύψη τα ελληνικά ομόλογα (διάγραμμα)