Μαθητές από Γαλάτσι και Νορβηγία, γνωρίζονται, συνεργάζονται και δημιουργούν