Χιλιάδες προσλήψεις στο Δημόσιο – Πώς κατανέμονται έως το 2022