ΦΕΑ: Επιτυχημένη η πρώτη εβδομάδα «Summer Camp by Νίκος Οικονόμου»