Τι προβλέπει ο «Κλεισθένης Ι» για την Αυτοδιοίκηση-Το τελικό κείμενο