Δ. Γιαννακάκη: Εθνική τραγωδία – Ευθύνες – Αλληλεγγύη