ΠΡΟΣΟΧΗ: Πλαστά 50ευρα – Ιδιοκτήτης περιπτέρου περιγράφει (εικόνες & βίντεο)