ΕΙΔΗΣΗ: Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι – Αντικατάσταση των παραιτηθέντων