Ποινή φυλάκισης αντιμετωπίζουν οι Δήμαρχοι για τους αθλητικούς χώρους