ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Προσλήψεις στο Δημόσιο φέρνει η συμφωνία με την Εκκλησία