Αυτοί είναι οι μισθοί των κληρικών – Αναλυτική λίστα (πίνακας)