Χάρης Κανάκης: Χορωδιακό έργο του εκτελείται στην Αμερική (ηχητικό)