Το καλύτερο κλείσιμο για το 2018 πέτυχε η αντρική ομάδα της ΦΕΑ