«Πόλης Ενότητα»–Τ. Κωνσταντινίδης: Ανακοίνωση νέων υποψηφίων